Het gebruik van observatie en gemeenschap om geïnspireerd te raken is een geweldige manier om je inspiratie te vinden. De mogelijkheden voor inspiratie zijn overal. Besteed tijd aan het observeren van andere mensen, neem deel aan gemeenschapsactiviteiten en maak gebruik van je emoties. Doe dingen waar je je goed bij voelt, en je zult merken dat je inspiratie zal volgen. Het is zo simpel. Er zijn verschillende manieren om je inspiratie aan te boren en je passie te vinden! Hieronder vind je vijf geweldige manieren om inspiratie op te doen! Laten we beginnen!
Inspiratie is niet van voorbijgaande aard

Inspirerende ervaringen zijn grotendeels spontaan, zonder enige bewuste inspanning. Inspiratie ontstaat over het algemeen wanneer een persoon wordt getroffen door iets dat hem inspireert. Dit kan een inspirerend rolmodel zijn, een leraar of een bepaald onderwerp. Mensen die geïnspireerd zijn, hebben waarschijnlijk een hoger niveau van zelfrespect, optimisme en tevredenheid met hun leven. Op dezelfde manier hebben geïnspireerde mensen een sterker gevoel van doel en dankbaarheid.
Het is niet gewild

In een recente TED-talk bracht schrijfster Elizabeth Gilbert een belangrijk punt naar voren: inspiratie is geen gewilde eigenschap. Mensen kunnen een zekere druk voelen om geïnspireerd te raken, maar dat is niet per se het resultaat van een bepaalde wilskracht. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat inspiratie niet gewild is. Door te begrijpen dat we inspiratie niet kunnen laten gebeuren, kunnen we de druk die we onszelf opleggen verminderen.
Het heeft niets te maken met eigenbelang

Het algemene argument dat eigenbelang niet in strijd is met moraliteit is het dilemma van de gevangenen. In de situatie scheidt de politie twee criminelen en biedt ze immuniteit aan in ruil voor het uitschelden van de ander. In ruil voor medewerking krijgen de gevangenen lichtere straffen. Dit komt overeen met de “Bonnie and Clyde”-situatie, waarin de bekentenis van de ene persoon het stilzwijgen van de ander ondermijnt.
Het is geen toestand van positief affect

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen inspiratie en de puur positieve gemoedstoestanden. Hoewel inspiratie als een uitzonderlijke gemoedstoestand wordt beschouwd, is dit niet hetzelfde als geïnspireerd worden door een geweldige atleet. Om onderscheid te kunnen maken tussen de twee, moet inspiratie drie hoofdkenmerken hebben. Hier zetten we ze op volgorde van belangrijkheid, te beginnen met de belangrijkste: voorbereiding. Een persoon moet voorbereid zijn op een inspirerende ervaring om er het maximale uit te halen.
Het voorspelt creativiteit

Hoewel het moeilijk is om de eigenschappen te bepalen die creativiteit voorspellen, blijkt uit een onderzoek van Simonton et al. (2011) ontdekten dat de hoofdcomponentenanalyse, samen met de lineaire discriminantanalyse, de eigenschappen nauwkeurig voorspelt. De resultaten van het onderzoek zijn echter niet helemaal sluitend. Er zijn enkele kanttekeningen en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van de DAT om creativiteit te beoordelen. Het belangrijkste probleem is het gebrek aan vergoedingen voor deelnemers.